Kruh darcov

KRUH DARCOV umožňuje skupine jednotlivcov spojiť svoje zdroje za účelom napĺňania spoločných filantropických zámerov.

Tento koncept sa posledné desaťročie teší veľkej obľube predovšetkým v USA a UK, postupne však preniká aj do ďalších krajín, aj strednej a východnej Európy.

Poskytuje finančnú a nefinančnú podporu projektom a organizáciám.

Umožňuje darcom získať nové znalosti a zdieľať svoje skúsenosti.

Kultivuje filantropov a filantropiu.

Buduje komunitu.

Kruhy darcov sa líšia vo veľkosti, zámeroch, počte členov, štruktúre, ale aj v tom, či sa ich aktivity realizujú verejne, alebo „za zatvorenými dverami“. Keďže sa jedná o dynamicky sa rozvíjajúcu a flexibilnú formu filantropie, spôsobov ako ju realizovať je mnoho. Môžu sa realizovať ako neformálne večere, diskusie pri čaši vína, až po veľké verejné podujatia za účasti médií. Základnou myšlienkou je presah od individuálnej charity k spoločným verejnoprospešným cieľom. Od členov sa očakáva angažovanosť a ochota venovať svoj čas, know-how a zdroje na dosahovanie zaujímavých výsledkov.

Členom ponúkame:

stretnutia s inšpiratívnymi darcami

novinky zo sveta filantropie

možnosť nominovať organizácie na podporu

účasť vo Výberovej komisii

Členstvo v Kruhu darcov Vám umožní venovať sa darcovstvu dlhodobo a strategicky.

Chcete sa k nám pridať? Napíšte nám: cpf@changenet.sk