Jem iné

Jem iné

Názov projektu:
Food Hub v Starej Tržnici – teoretická a praktická škola varenia a edukačné centrum

Ambasádorka Henrieta Mičkovicová:
“Podporujem občianske združenie Jem iné, pretože nezištne uskutočňuje publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom informovať širokú verejnosť o vplyve stravovania na zdravotný stav jednotlivca, poukazuje na možnosti zlepšenia a tiež informuje o možnostiach a dostupnosti kvalitných a domácich produktov, s cieľom zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a s tým súvisiacej správnej životospráve.”

Ciele projektu:
Mobilná škola varenia bude slúžiť ako prostriedok pre komunikáciu mimo priestorov školy varenia Jem iné v Starej tržnici, s cieľom osloviť aj skupiny ľudí, ktoré by k nám bežne dosah nemali, čo nám dovolí efektívnejšie budovať zdravé stravovacie návyky u detí a edukovať personál školských jedální v súlade s poslaním nášho občianskeho združenia.

Jem ine

Zhrnutie projektu:
O.Z. Jem iné je slobodným združením fyzických osôb, ktorého cieľom je podpora informovanosti verejnosti ohľadom kvalitných potravín, zdravého životného štýlu a s tým súvisiacich otázok správnej životosprávy, ako aj pomoc a podpora domácich producentov v oblasti informovania a marketingových aktivít v potravinárstve so zameraním na kvalitné, lokálne a sezónne produkty. Prostredníctvom pripravovaných aktivít o.z. Jem iné a z titulu ambasádoriek Food Revolution – Jamie Oliver Foundation sa o.z. Jem iné snaží šíriť myšlienky plnohodnotnej výživy medzi deťmi, či už na školách alebo v rodinách a inšpirovať ich tak k uskutočňovaniu správnej voľby týkajúcej sa lepšej stravy pre život. Ambíciou o.z. Jem iné je zdieľanie znalostí a vášne pre jedlo, aby sme s nadšením mohli spoločne pracovať na niečom, čo zmení vzťah k jedlu pre súčasnú a budúcu generáciu a tým ukazovať, že aj malé zmeny a jednoduché rozhodnutia dokážu viesť k signifikantným výsledkom.

Projekt FOOD HUB

www.facebook.com/jemine.sk