O podujatí

LOGO LIVE FUNDING BRATISLAVALivefunding je verejné darcovské podujatie, otvorené pre všetkých, komu záleží na zlepšení našej spoločnosti a rád prispeje na dobrú vec.

Príležitosť stráviť večer v spoločnosti príjemných ľudí a zažiť pocit satisfakcie z toho, že ste sa stali súčasťou kolektívneho darcovstva.

V prvej časti večera sa predstavia inovatívne organizácie. Druhá časť je venované moderovanému live fundingu, kedy každý účastník môže verejne prehlásiť akou sumou by rád podporil prezentované projekty. Minimálny dar na jeden projekt je 50 euro.

Či už ste vo filantropii nováčik alebo ostrieľaný hráč, kolektívne darcovstvo vám umožní vyskúšať si nový prístup k darovaniu, spoznáte podobne zmýšľajúcich ľudí a ešte sa aj zabavíte.

Darcovstvo patrí medzi aktivity, ktoré sme si zvykli robiť sami a potichu. Vieme, že pomáhať je dôležité, ale nie je to vôbec jednoduché. Veľa ľudí sa dlho odhodláva, pretože váha kde začať, ako si vybrať z množstva potrebných tém, podľa akých kritérií selektovať. Naše rozhodovanie je často reaktívne a nie strategické. Málokedy máme možnosť stretnúť sa priamo s organizáciou, ktorej prácu chceme podporiť. A už vôbec nemáme príležitosť stretnúť ostatných darcov, ktorých trápia rovnaké témy a tak ako my chcú v rámci svojich možností prispieť k ich vyriešeniu.

AKO TO PREBIEHA

 • CpF organizuje otvorené darcovské podujatie určené pre všetkých, komu záleží na zlepšení spoločnosti a rád prispeje na dobrú vec. Na podujatí sa prezentujú organizácie, ktoré navrhujú darcovia.
 • Pre návštevníkov je pripravené drobné občerstvenie, sprievodný program a úvodom  majú možnosť osobne sa porozprávať so zástupcami organizacií, ktoré budú prezentovať svoje projekty.
 • O podporu sa môžu uchádzať slovenské mimovládne neziskové organizácie, ktoré pristupujú k riešeniu spoločenských tém inovatívnym spôsobom.
 • Organizácia musí mať ambasádora/ambasádorku, ktorí ich odporučia a na podujatí vložia prvý príspevok na ich podporu. Ambasádori nemôžu byť pracovníkmi organizácie, ale môžu to byť napríklad členovia Správnej rady alebo dobrovoľníci.
 • Každá organizácia má 6 minút na prezentáciu svojho projektu a 6 minút na zodpovedanie otázok publika. Počet prezentujúcich nie je obmedzený.
 • Začína živý crowdfunding. Počas tejto fázy organizácie opustia miestnosť. Ostávajú len ich ambasádori. Každý kto chce prispieť zvdihne ruku a povie sumu. Minimálny dar na jeden projekt je 50 euro. Dary sa prihadzujú až do momentu, kým sa nevyzbiera aspoň minimálna stanovená čiastka na projekt. Každý má možnosť si vybrať, koľko projektov a akou čiastkou podporí.
 • Do 6-tich mesiacov poskytnú organizácie hodnotiace správy a informácie o realizovaných projektoch.
 • Návštevníci, ktorých podujatie inšpiruje venovať sa darcovstvu dlhodobo, môžu vstúpiť do Kruhu darcov.
 • Všetci odchádzajú nabití energiou a dobrým pocitom, že prispeli k tomu, aby bol svet okolo nás krajší a lepší.

KRUH DARCOV

Kruh darcov umožňuje skupine jednotlivcov spojiť svoje zdroje za účelom napĺňania spoločných filantropických zámerov.

Kruhy darcov sa líšia vo veľkosti, zámeroch, počte členov, štruktúre, ale aj v tom, či sa ich aktivity realizujú verejne, alebo „za zatvorenými dverami“. Keďže sa jedná o dynamicky sa vyvíjajúcu a flexibilnú formu filantropie, spôsobov ako ju realizovať je mnoho.

 1. Poskytujú finančnú a nefinančnú podporu projektom a organizáciám
 2. Umožňujú darcom získať nové znalosti a zdieľať svoje skúsenosti
 3. Kultivujú filantropov a filantropiu
 4. Budujú komunitu

KRUHY DARCOV

Regionálne/lokálne – vznikajú na podporu miestnych komunít a projektov

Záujmové/tematické – podporujú vopred určenú oblasť či tému

Projektové – vytvárajú sa za účelom podpory konkrétneho projektu

Eventové alebo Open Giving Circles sa realizujú prostredníctvom podujatí umožňujúcich zapojenie verejnosti, napr. The Funding Network

„Rozdávať peniaze len tak je jednoduché a dokáže to každý. Ale rozhodnúť sa, komu dať peniaze, koľko, kedy a prečo, to nevie každý a už vôbec to nie je jednoduché.“ Aristoteles

→Tlačová správa