Via Cultura

via-logo

Názov projektu:
Memory Gym

Ambasádorka Magdaléna Vášáryová:
„Pistoryho palác je výnimočným miestom, v ktorého múroch sa zrkadlí história Slovenska v 20. storočí. Od osudu židovských rodín na Slovensku, cez obdobie Slovenského štátu, kedy bol Palác vyslanectvom Nemecka v Slovenksom štáte, kde sa rozhodovalo o potlačení SNP, až po Leninovo múzeum a našu neschopnosť využiť palác po jeho zatvorení. To spôsobilo, že palác neuveriteľne schátral a tým sa stal aj symbolom našich rozpakov, čo si počať s veľkými budovami, ktoré nám zanechali naši predkovia. Pripomínať tragického históriu Slovenska je našou povinnosťou, pretože už klasik povedal – ak sa nepoučíme z vlastnej histórie, budeme si ju musieť zopakovať.”

Ciele projektu:
Via CulturaProjekt je určený pre širokú verejnosť, návštevníkov Pisztoryho paláca, najmä pre mladšie generácie, na lepšie pochopenie dejín Slovenska a Európy, ale aj pre staršie generácie na osvieženie pamäti či vyrovnanie sa s rôznymi historickými ilúziami a mýtmi.

Zhrnutie projektu:
Účelom projektu zameraného na posilňovanie historickej pamäti s názvom Memory Gym je vytvoriť stálu inštaláciu v Pisztoryho paláci v Bratislave s využitím miestneho historického kontextu (židovský lekárnik, sídlo vyslanectva fašistického Nemecka, múzeum modly komunizmu). Výstupom projektu je umelecké stvárnenie jednotlivých historických postáv, scénografická úprava priestoru a autorská príprava replík postáv, ako aj príprava otváracieho podujatia s úvodnou debatou. Projekt vytvorí stálu súčasť interiéru Pizstoryho paláca, zvýši jeho atraktivitu pre návštevníkov. Otváracie podujatie predpokladá zapojenie stredoškolských či vysokoškolských študentov, ako aj napríklad ľudí z miestneho klubu dôchodcov.

Projekt Memory Gym

www.viacultura.sk