Buddy Tvoj kamoš

buddy-logo

Názov projektu:
BUDDY

Ambasádorka Janette Motlová

Prezentuje Ladislav Kossár

Ciele projektu:
Cieľom projektu je v priebehu 2,5 roka poskytnúť mládeži z detských domovov kvalitnú a zaujímavú prípravu k osamostatneniu sa, podporujúcu ich úspešné zaradenie sa do spoločnosti. Špecifickým cieľom programu je využívanie dvoch účinných nástrojov rozvoja mládeže: zážitkovo – praktické vzdelávanie a mentoring.

Zhrnutie projektu:
Buddy Tvoj kamošBuddy je zameraný na mládež, vyrastajúcu v detských domovoch, vo veku 16 a viac rokov. Program využíva zážitkové a praktické vzdelávanie, prebiehajúce počas posledných dvoch rokov pobytu mladého človeka v detskom domove. Súčasťou programu je osobný mentoring, v rámci ktorého každý mládežník nájde a získava svojho BUDDYHO- kamaráta a mentora, ktorý ho po ceste k osamostatneniu vedie a podporuje. Program je rozdelený do troch fáz- prvá fáza je štartovacia a iniciačná. Povzbudzuje mladých k iniciatívnosti a motivácii rozvíjať sa. Spolu s ďalšími členmi spolupracuje na príprave eventu pre domovácke deti. V druhej fáze je program svojimi zážitkovými aktivitami zacielený na vedenie k hľadaniu práce, zabezpečeniu bývania, finančnú zodpovednosť a nachádzanie princípov zdravo fungujúcej rodiny. Tretia časť je fáza intenzívnej osobnej podpory a mentoringu mladého človeka v prvé mesiace po jeho odchode z detského domova. Našou víziou je, aby sa každý mladý človek z detského domova zaradil do spoločnosti.

Projekt Buddy Tvoj kamoš

www.tvojbuddy.sk