Centrum pre filantropiu

CpF je nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti.

Darcom pomáhame uskutočňovať ich filantropické a charitatívne ciele.

Vieme, že ľudí, ktorí dokážu tvoriť a byť nositeľmi zmeny je veľa, chýbajú im však prostriedky. Preto sa snažíme inšpirovať donorov, aby venovali svoje zdroje na projekty, ktoré iniciujú pozitívne spoločenské zmeny a robia tento svet lepším.

Spolupracujeme s nadáciami, neinvestičnými fondmi, neziskovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami i s jednotlivcami. Predovšetkým praktickými aktivitami sa snažíme podporovať a rozvíjať filantropické a charitatívne správanie a tiež prispievať do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií a firemnej filantropie. Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných cieľov.

Prečo Live Funding?

Človek je tvor spoločenský, ľudia sa radi stretávajú na kultúrnych či športových podujatiach a my veríme, že rovnako zábavné a osviežujúce môže byť aj spoločne darovať.

Inšpiráciou nám bol londýnsky Funding Network, ktorý je popisovaný aj ako charitatívny Dragons Den. Už 12 rokov organizuje vo Veľkej Británii verejné stretnutia darcov, na ktorých spoločne prispievajú na projekty s významným dopadom pre spoločnosť. Prispieva sa formou „dražby“, kedy účastníci podujatia verejne deklarujú svoj zámer finančne podporiť niektorý, alebo aj všetky z prezentovaných projektov.

Víziou Centra pre filantropiu je, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou nášho života.

www.cpf.sk